top of page

La Tronada

Per Sant Bartomeu, Festa Major d’Igualada, els trabucaires d’Igualada ‘Els Voladors’ són els encarregats de coordinar la tronada de Festa Major.
La tronada consisteix en un rec de pólvora, fet al terra, sobre el qual es dipositen uns mascles o morters i trons més petits que detonen al pas de la flama. És un acte de valor patrimonial de primer ordre, amb una espectacular i marcada personalitat. A Igualada, es té constància de la detonació de pólvora amb mascles ja al segle XVIII.
Per dotar a l’acte de la importància i solemnitat ritual que es mereix, des de la colla de trabucaires vam creure oportú que cada any la tronada l’encengués alguna persona de la ciutat que formés part activa de la vida associativa de la ciutat i, sobretot de les entitats que fan possible la Festa Major.
La primera edició de la tronada va ser l’any 2010, amb quatre morters, i en l’actualitat ja sobrepassa la vintena de morters.

bottom of page